Vadītāju piemeklēšāna

Personāla piesaiste

Atlase un novērtēšana

Personāla vadība

 

 

Profesionāla personāla piesaiste (Recruiting)

Vidējā līmeņa vadītāju atlasei iespējams izmantot profesionāla personāla piesaistes metodes. Tam tiek izmantoti dažādi tehniskie resursi, kā piemēram, sludinājumi presē vai Internetā, kā arī datu bāzes.

Galvenie projekta posmi:

  • Vakances apspriešana ar kompānijas – pasūtītāja pārstāvjiem un «Ideālā kandidāta» profila sastādīšana.
  • Reklāmas sludinājuma par esošo vakanci izstrāde ar profesionālo prasību kandidātam un darba pienākumu aprakstu sadarbībā ar pasūtītāju.
  • Reklāmas sludinājumu publicēšanas grafika un reklāmas laukuma pasūtījuma izvēlētajā mēdijā – resursā saskaņošana ar klientu.
  • Saņemto pieteikumu apstrāde, to novērtēšana un salīdzināšana ar «Ideālā kandidāta» profilu apstiprinātajos termiņos.
  • Intervijas ar visperspektīvākajiem kandidātiem un viņu testēšana.
  • Atskaišu par perspektīvākajiem kandidātiem sagatavošana, atskaišu apspriešana un prezentāciju organizēšana.