Vadītāju piemeklēšāna

Personāla piesaiste

Atlase un novērtēšana

Personāla vadība

 

 

Konsultācijas personāla vadības jomā

Galvenie virzieni:

  • Organizācijas un personāla struktūras uzlabošana
  • Personāla vadības audits
  • Personāla novērtēšana
  • Personāla motivācijas programmu izstrāde
  • Konsultācijas konfliktu situāciju risinašanā
  • Mācību vajadzību novērtēšana
  • Konsultācijas iekšējo komunikāciju uzlabošanā
  • Konsultācijas ārpakalpojuma izmantošanā (Outsourcing)