Vadītāju piemeklēšāna

Personāla piesaiste

Atlase un novērtēšana

Personāla vadība
Sākotnējā kandidātu atlase un novērtēšana

Šis pakalpojums ir piemērots lielo kompāniju personālvadības nodaļām, kas patstāvīgi realizē augstākā līmeņa vadītāju pirmeklēsanas projektus, kā arī ārvalstu kompānijām, kas piedāvā augstākā līmeņa vadītāju piemeklēšanas pakalpojumus, bet kurām nav savas pārstāvniecības Krievijā un Baltijas valstīs.

Saskaņā ar klienta pasūtījumu, pēc sākotnējās kandidāta profila, kā arī iespējamo konkrētā amata kandidātam izvirzāmo prasību apspriešanas Professional Link konsultanti un izpētes speciālisti atlasīs un novērtēs iepriekš norunātu iespējamo amata kandidātu skaitu. Klienta pārstāvjiem vajadzēs tikai iepazīties ar mūsu konsultantu komentāriem, atlasīt kandidātus nākošajām intervijām un pieņemt lēmumu par finālistiem.

Šī procesa konfidencialitāte tiek garantēta.