Vadītāju piemeklēšāna

Personāla piesaiste

Atlase un novērtēšana

Personāla vadība

 

 

 

 

 

 

Vadošā līmeņa personāla atlase (Executive Search)

Mūsu kompānija piedāvā pakalpojumus saistībā ar vadošā līmeņa personāla atlasi, pieturoties pie stingriem kvalitātes standartiem, kas garantē teicamus rezultātus.

Mēs rūpīgi gatavojamies katram projektam, apspriežot ar klientu katru detaļu un īpašās kandidātiem izvirzāmās prasības.

Katrs projekts – tā ir sadarbība ar mūsu klientu, kas, pirmkārt, izpaužas pilnīgā klienta nepieciešamību izpratnē, kā arī pastāvīgas informācijas sniegšanā klientam par projekta gaitu visos posmos.

Projekta laikā mēs strikti ievērojam konfidencialitāti un profesionālas ētikas principus.

Vadošā līmeņa personāla atlases projekta posmi:

  • Vakances apspriešana ar kompānijas-pasūtītāja vadību ar mērķi saņemt pēc iespējas pilnīgāku informāciju par nākošā vadītāja darba saturu un atbildību. Kvalifikācijas un prasmju, kas nepieciešamas iespējamajiem kandidātiem sekmīgai savu pienākumu izpildei, apspriešana.
  • Informācijas par kompānijas stratēģiju, organizatorisko struktūru, vēsuri, tradicijam kā arī vadības principiem un korporatīvās kultūras raksturu apkopošana. Pēc iespējas plašākas informācijas saņemšana palielina mūsu potenciālās iespējas piesaistīt kvalificētus kandidātus.
  • Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, «Ideālā kandidāta profila» sastādīšana un sistēmatiskas meklēšanas stratēģijas izstrādāšana.
  • Praktiskā darbība, t.i. sistemātiskas meklēšanas realizēšana, kuras mērķis ir pilnībā aptvert tirgus mērķa segmentu un identificēt tajā visus iespējamos kvalificētos kandidātus.
  • Sākotnējās tikšanās un intervijas ar iespējamajiem kandidātiem, lai noteiktu viņu atbilstības pakāpi «Ideālā kandidāta profilam». Labāko kandidātu atlase un novērtēšana.
  • Atskaišu par labākajiem kandidātiem sastādīšana un iesniegšana klientam. Atsauksmju ievākšana.
  • Atskaišu apspriešana ar pasūtītāju un interviju organizēšana ar klienta izvēlētajiem kandidātiem.
  • Pēc kandidāta pieņemšanas darbā mēs sekojam viņa darbībai 3 – 6 mēnešu laikā un kopā ar klientu apspriežam viņa panākumus.